Sinds pandemie 6,5 procent minder rusthuisbewoners in Wallonië en Brussel

De coronapandemie heeft een impact op de bezettingsgraad van de woonzorgcentra in Wallonië en Brussel. Dat blijkt uit een studie van de Onafhankelijke Ziekenfondsen die vandaag in Le Soir staat.

Het aantal bewoners van woonzorgcentra is tussen 2019 en 2020 in Wallonië en Brussel met 6,5 procent gedaald. Die daling heeft te maken met de oversterfte door het coronavirus, maar ook met een lager aantal nieuwe bewoners. Ouderen lijken langer te kiezen voor zorg in de thuisomgeving voor ze eventueel de overstap maken naar een woonzorgcentrum.

De daling van het aantal bewoners lijkt zich ook door te zetten. In juni 2020 was één op de tien bedden in de sector niet bezet. 

Oversterfte

De monitoring van de maandelijkse sterfte in rusthuizen in 2019 en 2020 laat een aanzienlijke stijging zien: plus 39% sterfgevallen in Brussel, plus 31% in Wallonië. De pieken worden geregistreerd tijdens de twee golven van de pandemie.

Geneesmiddelen

Het percentage gebruikers van antidepressiva onder de bewoners van rusthuizen blijft hoog en stabiel tussen 2013 en 2020 in Brussel en Wallonië. Iets meer dan de helft van de rusthuisbewoners gebruikte ten minste één antidepressivum en bijna de helft van hen gebruikte deze middelen chronisch. Dat wijst erop dat gebruikers van antidepressiva voornamelijk regelmatige/chronische gebruikers zijn. 

Polymedicatie is over het algemeen nog steeds goed ingeburgerd in rusthuizen, ook al is het gemiddelde aantal gebruikte geneesmiddelen gedaald. 

Deze daling zou het gevolg kunnen zijn van de invoering van een nieuw eenheidsprijssysteem in 2015. 

Aanbevelingen

De onafhankelijke ziekenfondsen zouden graag zien dat de niet-medicamenteuze behandeling van geestelijke gezondheidsproblemen van bewoners van verpleeghuizen systematischer wordt aangepakt, bijvoorbeeld door prioriteit te geven aan psychologische ondersteuning van bewoners. De goede geestelijke gezondheid van de bewoners moet in een vroeg stadium worden bevorderd en in stand gehouden door hen actief bij het leven in het verpleeghuis te betrekken.

Om een doeltreffend en optimaal gebruik van geneesmiddelen in rusthuizen te bevorderen, zijn de onafhankelijke ziekenfondsen van mening dat overleg tussen gezondheidswerkers moet worden aangemoedigd en dat een regelmatige evaluatie van de bij de bewoner toegepaste behandelingen moet worden geformaliseerd (doeltreffendheid, veiligheid, "aanvaardbaarheid voor de patiënt"). Ze pleiten ook voor een richtlijn over polymedicatie (praktische informatie over evaluatie, betrokken personen, wetenschappelijke basis voor evaluatie). Nationale instanties, zoals het Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische Informatie of Farmaka, zouden in dat verband een leidende rol kunnen spelen.

 

 

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.