Vlozo richt noodkreet over gebrek aan bescherming aan ministers De Block en Beke

"We vrezen dat de huidige middelen niet zullen volstaan om het hoofd te bieden aan de huidige crisissituatie in de residentiële ouderenvoorzieningen." Dat schrijft Vlozo, de sectororganisatie van de uitbaters van private ouderenvoorzieningen, in een brief aan federaal minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) en aan Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V).

Vlozo vraagt aan de twee ministers bijkomende inspanningen op drie domeinen: continuïteit van bevoorrading in beschermingsmateriaal, testing van bewoners en goede afspraken tussen verschillende zorgvoorzieningen:

Wat de bevoorrading in beschermingsmateriaal betreft, is er de vraag om dit duidelijk te blijven monitoren en snel te anticiperen als tekorten zich opnieuw dreigen voor te doen. Naast mondmaskers zijn ook wegwerpbare schorten en alcoholgel zeer noodzakelijk. Wie een hoestende bewoner dient te verzorgen, moet ook kunnen beschikken over een spatbril.

Wat het testen betreft wil Vlozo inzetten op de IGM-test, "zodat we weten welke personeelsleden de ziekte hebben doorgemaakt en antistoffen hebben opgebouwd. Deze personeelsleden kunnen dan zonder risico ingezet worden voor de verzorging van onze covid-19 bewoners."

"We betreuren dat in de nieuwe richtlijnen nog steeds wordt gewezen dat het verboden is om bewoners preventief op de kamer te houden. Voor Vlozo moet de focus liggen op de veiligheid van onze bewoners", heet het voorts. "Indien zij zelf vragende partij zijn om deze maatregel te nemen, dan is dit het welbevinden dat we moeten volgen."

Vlozo begrijpt de richtlijn waarin gevraagd werd om ernstig zieke en besmette covid-19 bewoners niet meer naar de ziekenhuizen over te brengen, maar wijst erop "dat de omgekeerde beweging steeds meer de norm zal worden, zeker als woonzorgcentra moeten instaan voor cohortzorg. In combinatie met het gebrek aan tests, is het een zeer grote uitdaging om op deze manier een woonzorgcentrum zo covid-19-vrij mogelijk te houden. Ziekenhuizen, woonzorgcentra en thuiszorg moeten dan ook beter op mekaar afstemmen en solidariteit tonen."

De brief aan De Block en Beke eindigt met een wens: "Gezien de kwetsbaarheid van onze doelgroep en ondanks de reeds genomen maatregelen, is het voor Vlozo echt tijd dat woonzorgcentra de bescherming krijgen die ze nodig hebben, zodat de groep van 1.200 besmettingen en 55 overlijdens zo miniem mogelijk gehouden kan worden."

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.